trang Blog

Lê Thị NăngTham gia: 05/10/2008
 • Hãy đặt tên Tiếng Anh cho mình đi nào
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hãy đặt tên Tiếng Anh cho mình đi nào

  Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn: 1:Hudson,2;Daring,3:Lombard,4:Marion,5:Lagger,6:Ba xter,7:Evans,8:Steward,9:Simpson,
  0:Spears
  Nếu bạn là nữ:
  Tên đệm là tháng sinh của bạn 1:Jordan,2:Michelle,3:Allan,4;Dolly,5:Maria, 6:Ella,7:Valikie
  8:Cami,9:Ryna,10:Lalle,11:Scarllee,12:Annie

  Tên là ngày sinh của bạn 1:Eva,2:Alie,3:Kate,4:Sarah,5:Jenny,6:Cassan dra,7:Amy,
  8:Ramie,9:Bella,10:Andrena,11:Sally,12:Emily,13:Ma ry,14:Julie,15:Britney,16:Samantha,17:
  Camryn,18:Kara,19:Riley,20:attie,21:Elena,22:Chri stina,23:Lizzie,24:Martha,25:Linda,26:
  Selina,27:Sophie,28:Emma,29:Ashley,30:Amber,31:Ali ce

  Nếu bạn là nam:
  Tên đệm là tháng sinh của bạn 1:Martin,2:Justin,3;Dave,4:Cody,5:Bob,6:Zack ,7:Harry,
  8:Larry,9:Rod,10:Ray,11:Ben,12:Joe

  Tên là ngày sinh của bạn 1:Kyle,2:Jason,3:Michael,4;Olardo,5;Patrick, 6:Jeff,7:Cliff,8:
  Jack,9:Edward,10:Todd,11:Mortimer,12:Fred,13:Hecto r,14:Silver,15:Troy,16:Lorenzo,17:
  Johnny,18:Rogger,19:Jake,20:Billy,21:Robbie,22:Zac ,23;Daniel,24;David,25;Donald,26:
  Ron,27:Wade,28:Ryan,29:Nick,30:Victor,31:Chris

  Chú ý, tiếng anh họ sau tên trước: tên - đệm - họ

  Hãy đặt tên Tiếng Anh cho mình đi nào