Lexus ở VMS 2018 với khá phẩm ES 300h – Đánh thức mọi giác quan |XEHAY.VN|

Xem xe:umeXem xe:vn chào các bạn !

Đọc giả đang xem clip Lexus ở Xem xe:MS 2018 với khá phẩm Xem xe:S 300h – Đánh thức mọi giác quan |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|:

Lexus ở Xem xe:MS 2018 với khá phẩm Xem xe:S 300h – Đánh thức mọi giác quan

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp sau đó

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

#Xem xe:MS2018 #Xem xe:S300h #Lexus

Xem xe:ình minh họa: Lexus ở Xem xe:MS 2018 với khá phẩm Xem xe:S 300h - Đánh thức mọi giác quan |Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:|

Thời lượng: 3:53

Xem xe:umeXem xe:vn Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết!

Xem xe:ume