Đăng nhập

Liên kết, làm chi nhánh và biểu ngữ quảng cáo

Liên kết, làm chi nhánh và biểu ngữ quảng cáo

Nối kết mạng với những mạng khác có liên quan với mặt hàng của bạn cũng là một hình thức tăng sự phong phú cho trang web. Khách hàng không phải tìm thông tin liên quan ở những trang khác. Bên cạnh đó, bạn nên yêu cầu làm chi nhánh cho những trang nối kết, như vậy bạn không bị mất khách hàng lại vừa tăng doanh thu.

Tuy nhiên, bạn có thể không nối kết được với những trang web khác nếu họ đăng dòng : “nofollow”

Biểu ngữ quảng cáo là phần quảng cáo sản phẩm của bạn. Tại trang này, khách không phải tốn kém khi dạo quanh tham khảo. Nhiều trang web sử dụng trang quảng cáo như một loại hình dịch vụ.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận