Đăng nhập

Liên khúc Ngày Tết Quê Em 2012

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
dragon1901ct
Chúc mừng năm mới!
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 6 Năm trước
xyzlaodong
Nhâm Thìn
năm con rồng

Rồng

Núi cuộn vần sông khúc bóng trời *
Chim chao cá lượn gối vòng chơi
Đo mây đóng nắng cầu vồng gác
Đảo gió chia mưa bụng lẫn nơi **
Thả cội vuông tròn lưng trực thế ***
Quây dằm lớn nhỏ móng gieo thời ****
Đua bầy sải lối cân bằng đất *****
Cửa biển cơn triều sánh nổi hơi ******

Năm mới chúc nhân dân năm châu bốn bể 'thông suốt trí tuệ, hòa mình với thiên nhiên, đuổi kịp nhau những tiến bộ' mà văn minh cho nhân loài.


http://yume.vn/xyzlaodong/article
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 6 Năm trước
chienthangtran
TT hát như cái ...............
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 6 Năm trước
dulenguyen
cui wa
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 6 Năm trước