Đăng nhập

lở hen

cho anh viết hai chử lổi xin
tìm ảnh đẹp mỏi mệt ngủ quên
nên kg đến để em chờ đợi
giận anh rồi nghỉ chơi anh luôn
chuyện vu vơ lai hờn lại trách
giận thì giận mà thưong thì thương
mong hết giận vần thơ anh tặng
cho anh nụ cưoi tiếng yêu thương

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận