Lộ thêm khoảnh khắc đính ước ngọt ngào của Cường Đô La và Đàm Thu Trang trên lễ đường….

— Yume.vn —

Lộ thêm khoảnh khắc đính ước ngọt ngào của Cường Đô La và Đàm Thu Trang trên lễ đường.
Tuy nhiên choáng nhất là chiếc bánh cưới khá to khổng lồ phải xài đến kiếm để cắt thế này đây 😍
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #CuongDoLa #DamThuTrang

#Yume