LOGIC CỦA các ĐỨA xài TIỀN NHANH HẾT…

— Yume.vn —

LOGIC CỦA các ĐỨA xài TIỀN NHANH HẾT

1. Luôn có suy nghĩ rằng cuộc sống sẽ an bài cho mình một ngày mai tươi sáng, trong khi hôm nay mình đã xài hết tiền của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia kia kia.

2. Tiền bạc chỉ là một dạng vật chất trong lưu thông, tiền đi rồi cũng có lại, nên mỗi lần…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

#Yume