Lời nói nói ra thì sẽ không rút lại được đâu :)) – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Lời nói nói ra thì sẽ không rút lại được đâu )Yume Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết này!

Yume