Đăng nhập

LỐI THOÁT

Em thừa hiểu đời không như mong nhé..

Để có anh...để có được tình yêu

Khi yêu anh em đau khổ quá nhiều !

Giờ xa cách phải chăng điều giải thoát...                                                                   

                 (tặng một người..........)