Đăng nhập

Loj` ChUc' MuOn ^^


 BjEt^' dA^y la` loj` Chuc' muon^ nhu H Van^~ chuc
cHuc' cHo lOaN lUc' nAo` Cung Dc vUi vE~
TiNh than Mong LoAn VuiZay la L CuNg~ Da~ lOn' tHeM 1t tu0i rOj`

ChUc' L lun lun xinh xắn honnữa nà
 Da~ Lon' Roj^` cHiNh'cHan' hon nha ^^
nEu^' co' Gap cHuYeN gj` kho' hay~ pm h nha ^^^^ hj`Cung~ vj`hOaN` Canh Chj~ tang Ay' bang hiNh aNh Nhu Do' tAt' Ca~ nHuNg~ gj` H lAm`Dc 

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận