trang Blog

lolemlaulacTham gia: 08/10/2008
 • Dạy và học Salsa ở Hồ Chí Minh (Salsa HCM)
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Dạy và học Salsa ở Hồ Chí Minh (Salsa HCM)


  Địa chỉ: 176/1 Lê Văn Sỹ, P10, Quận Phú Nhuận. Lầu 2 (trên cùng)

  Hướng dẫn viên: Thành viên nhóm XSalsa

  Phong cách Salsa: L.A. Style

  Yêu cầu lớp học & học phí (1 khóa = 6 tuần, 1 tuần 1 buổi)

  • 250,000 VND/người/khóa
  • Không còn áp dụng học phí theo cặp
  • 1 lớp gồm: 1 hướng dẫn viên & 1 trợ giảng
  • Giới hạn lớp: ít nhất 10 học viên & nhiều nhất 25 học viên

  --------------------OoO--------------------

  Ưu đãi cho Sinh Viên - Học Sinh

  • 120,000 VND/người/khóa
  • Không áp dụng học phí theo cặp
  • Trình thẻ SV-HS (còn hiệu lực) khi đăng ký
  • Chỉ áp dụng cho LỚP CƠ BẢN TỐI THỨ 4, CÁC LỚP TRUNG CẤP & NÂNG CAO
  • 1 lớp gồm: 1 hướng dẫn viên & 2 trợ giảng (LỚP CƠ BẢN TỐI THỨ 4)
  •  

  • Giới hạn lớp: ít nhất 15 học viên & nhiều nhất 40 học viên (LỚP CƠ BẢN TỐI THỨ 4)
  •  
  --------------------OoO--------------------

  Lịch học:

   • Cơ bản:

   1. Thứ 4: 19h00 - 20h30
   2. Thứ 7: 9h00 - 10h30 (Không áp dụng ưu đãi cho SV-HS)
   3. Thứ 7: 18h30 - 20h00 (Không áp dụng ưu đãi cho SV-HS)
   • Trung Cấp:

   1. Thứ 7: 10h30 - 12h00
   2. Chủ Nhật: 18h30 - 20h00
   • Nâng Cao:

   1. Chủ Nhật: 9h00 - 10h30

  Khóa mới khai giảng Thứ 7 ngày 15/11/2008

  Vì các lớp đều có giới hạn số học viên, và để tránh mất thời gian cho các bạn khi lỡ tới mà không vô học được ;;) mong các bạn gửi mail tới:
  xsalsa.club@gmail.com để đăng ký trước với nội dung gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ mail
  • Lớp

  ------------------------------------------------------------------------------------

  English Version

  Teaching Salsa in Ho Chi Minh City (Salsa HCM)

  Address: 176/1 Le Van Sy, Ward 10, Phu Nhuan District. Floor 2

  Instructor: XSalsa Members

  Salsa style: L.A. Style

  Class condition & Fee (1 course = 6 weeks, 1 session per week)

  • 250,000 VND/person/course
  • No promotion for couples
  • 1 class: 1 instructor & 1 asistant
  • Classes limitation: min. 10 students & max. 25 students

  --------------------OoO--------------------

  Promotion for Students

  • 120,000 VND/person/course
  • No promotion for couples
  • Show Student Cards (valid) when registering
  • Only apply for WEDNESDAY BASIC CLASSES, INTERMEDIATE, & ADVANCED
  • 1 class: 1 instructor & 2 asistants (WEDNESDAY BASIC CLASSES)
  •  

  • Classes limitation: min. 15 students & max. 40 students (WEDNESDAY BASIC CLASSES)
  •  
  --------------------OoO--------------------

  Schedule:

   • Basic:

   1. Wednesday: 19h00 - 20h30
   2. Saturday: 9h00 - 10h30 (No promotion for students)
   3. Saturday: 18h30 - 20h00 (No promotion for students)
   • Intermediate:

   1. Saturday: 10h30 - 12h00
   2. Sunday: 18h30 - 20h00
   • Advanced:

   1. Sunday: 9h00 - 10h30

  New courses will begin on Saturday 11/15/2008

  Due to classes limitation, we highly recommend you to pre-register to this email address:
  xsalsa.club@gmail.com with the contents:

  • Names
  • Email address
  • Class
  Dạy và học Salsa ở Hồ Chí Minh (Salsa HCM)