trang Blog

Diệu Anh NguyễnTham gia: 13/06/2010
 • Kho ảnh động lung linh
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Kho ảnh động lung linh

   





  Image

  Image
  Image
  Image
  Image

  Image
  Image
  Image 

           
       




























































   Tiếp nè.............................









   








   
  Kho ảnh động lung linh