trang Blog

lovedemonTham gia: 19/05/2009
 • Kỹ thuật lập trình trong Robocon
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Kỹ thuật lập trình trong Robocon

  Gửi các em khoa CNTT,

    Toàn bộ các bài giảng và tài liệu liên quan đến khóa học "Kỹ thuật lập trình trong Robocon" đều được đưa lên bog này. Các em theo dõi để cập nhật.

    Chúc các em học tập tốt và thành công trong mùa robocon năm sau!

  Nội dung khóa học: images.timnhanh.com/blog/20100618/Gioi thieu.ppt

  Trình nạp Winpic800: www.mediafire.com/

  Trình biên dịch CCS C: www.mediafire.com/

  Trình mô phỏng Proteus: www.mediafire.com/

  Chươmg 1: Môi trường phát triển.

    Bài giảng + code + mô phỏng: www.mediafire.com/

    Các em xem trước, tuần sau học.

  Chương 2:

     Phần 1: Lập trình I/O: www.mediafire.com/

     Phần 2: LCD, điều xung, ngắt: www.mediafire.com/

  Kỹ thuật lập trình trong Robocon