Lúc đi hết mình lúc về hết hồn….

— Yume.vn —

Lúc đi hết mình lúc về hết hồn. 😅
Nguồn: Sưu tầm
#Kenh14Photos

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

#Yume