Đăng nhập

Luýt vz By hát ợ BigC

Bủi off 25/6 tại BigC...vài tiếg sau thì By vs Luýt trìh bày giọg hát of mìh ;))

Clip trìh bày:

Đoạn cúi clip có giọg "Lên bây" là of mềh héc indecision

Ai ghé qa thì nhớ entry nhé surprise