Lý do ở sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với các người nghèo khó?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Lý do ở sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với các người nghèo khó?

#WeChoice

Người phụ nữ hỏi lão già: “Ông bán số trứng này giá bao nhiêu?”
Lão bán trứng trả lời: “3000₫ một quả, thưa bà.”
Người phụ nữ liền nói: “6 quả 12000₫, không bán tôi mua vị trí khác.”
Lão bán trứng nói: “Cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa bán được…

Khác


Yume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume