trang Blog

lykhajournalistTham gia: 17/04/2009
 • VIP là gì?
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  VIP là gì?

  Định nghĩa VIP:

  Khi nói thì có người nghe

  Khi đe có người sợ

  Vợ có người chăm

  Nằm có người bóp

  Họp có người ghi

  Chi thì có người bù

  Lở bị ở tù thì có người chạy

  Ấy là vip

   
  VIP là gì?