Mà hôm nay cũng là mùng 1 âm lịch, tức ai đạo Phật cũng ăn chay … Hix, cầu xin Chúa và Phật tha lỗ… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Mà hôm nay cũng là mùng 1 âm lịch, tức ai đạo Phật cũng ăn chay … Hix, cầu xin Chúa và Phật tha lỗi cho cái bản họng không mỏi mệt của chúng conYume Xin cám ơn các bạn đã xem!

Yume