Mã phóng hạt nhân có bị hack cũng không đáng sợ bằng việc mất cuốn sổ này….

— Yume.vn —

Mã phóng hạt nhân có bị hack cũng không đáng sợ bằng việc mất cuốn sổ này.

Welkum to 218 Lý Tự Trọng! Nỗi ám ảnh của các em học sinh trường chuyên ở Tp Hồ Chí Minh.
#Yume