Đăng nhập

Mã vạch trái timNhững kỉ niệm thủa mắt môi vồ vập
Trái tim anh mã hóa bằng mã vạch nano
Trái tim anh - cái máy đọc uyên bác mỗi ngày
(Kẻ làm công không nghe lời ông chủ )
Không khi nào mắc lỗi
Sắt se
Kỉ niệm đan nhau 
Tràn không gian thời gian 
Quá  khứ hiện tại
Ngai ngái
Phấn son
Mặn ngọt
Đắng cay
Chảy
Những kỉ niệm thủa mắt môi vồ vập
Không lửa vẫn cháy
Đốt  trái tim hấp hối
Gió
Mưa
Nhức nhối
Những tháng ngày không em
Những tháng ngày không có điểm tận cùng
Cô đơn
 Lạnh lẽo
Anh - Chú lạc đà với những u bướu lầm lỗi  
Lê đôi chân rã rời cố vượt sa mạc
Bão
Nắng
Gió
Bụi
Khát

Ngày mắt môi vồ vập

Trái tim em quên mã hóa lối về
Hay trái tim em - cái máy đọc mắc lỗi ?
Ngày mắt môi vồ vập
Xa ngái
Trái tim anh
Yêu thương đỏ rực !

-Dương Vũ-

Mã vạch trái tim

Mã vạch trái tim

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận