Đăng nhập

MAI NỞ SỚM

MAI NỞ SỚM

Bên nhà vàng rực những nhành mai

Thoang thoảng hương đưa mặc gió lay

Lặng lẽ cành non nâng cánh mỏng

Chẳng chờ xuân đến đã phô bày

Hướng Dương

02/02/2013