Đăng nhập

Măng khô làm từ đũa tre_Made in China

Cho vào đây một chút nước tương ( xì dầu)