trang Blog

gia_BaamfTham gia: 08/06/2008
 • Nhân cách là gì và nhân cách có ảnh hưởng thế nào đối với công việc?
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nhân cách là gì và nhân cách có ảnh hưởng thế nào đối với công việc?

  Cho em hỏi nhân cách là gì và nhân cách có ảnh hưởng thế nào đối với công việc?-daoxuanlinh

  Tra loi:

  Nhân là người còn cách là tính cách đó bạn, vậy nên nhân cách chính là tính cách hay bản chất tiềm ẩn trong một người nào đấy. Và nhân cách có ảnh hưởng rất lớn đối với con người đó -vietnam./.

  =======

  nhân cách nó cao lắm.Làm việc gì mà chẳng phải có nhân cách. nhân cách hay đc ví với tư cách đó-kunlove./.

  =======

  Chào bạn,
  Mỗi người thì mỗi tính không ai giống nhau. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Khi nói đến nhân cách thì tùy theo chuẩn mực của môi trường sống, phong tục tập quán của quốc gia, cộng với tính cách của mỗi người để tạo nên 01 nhân cách.

  Ví dụ: đối với các nước phương đông thì: Nhân cách người phụ nữ được đề cao là " Công, Dung, Ngôn, Hạnh", " Tam tòng tứ hiếu"....
  Còn Đấng nam nhi " Chí công vô tư", "Rường cột gia đình"......

  Trong công việc, theo mình một nhân cách tốt là:
  1. Biết lắng nghe ý kiến của mọi người
  2. Biết hỗ trợ bạn bè, đồng nghiệp
  3. Có trách nhiệm và chí công vô tư trong công việt
  4. Hòa đồng với đồng nghiệp nhưng không "bốc đồng", có chính kiến của mình
  5. Xem Công việc là Quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn
  6. Bạn bè, đồng nghiệp là tay phải tay trái của mình nhưng gia đình là con tim

  Theo mình là như vậy....-ThuanLK./.

  ========

  Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân cách là một thứ giá trị được xây dựng và hình thành trong tòan bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc.-Wikipedia./.


   
  Nhân cách là gì và nhân cách có ảnh hưởng thế nào đối với công việc?