Màu gì chứ không phải màu hồng nữa rồi!…

— Yume.vn —

Màu gì chứ không phải màu hồng nữa rồi!

#aFamilyPhotos #Ha #tamsu
#Yume