Mày mà không biết “cái ấy” thì chỉ có xác định nhé! :)…

— Yume.vn —

Mày mà không biết “cái ấy” thì chỉ có xác định nhé!

#Kenh14Quotes
#Yume