trang Blog

mctoiyeu2704Tham gia: 05/10/2009
 • CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 7
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 7

   
  THÁNG
   
  CHỦ ĐIỂM
  TIẾT
  NỘI DUNG
  9
  TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
  1
  THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC + BẦU CÁN BỘ LỚP
  2
  THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG   + (VĂN NGHỆ)
  10
  CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
  1
  TRAO ĐỔI NỘI DUNG THƯ BÁC HỒ GỞI HỌC SINH CẢ NƯỚC NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
  - VĂN NGHỆ
  2
  LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA CÁC TỔ - HỘI VUI  HỌC TẬP
  11
  TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
  1
   
  LỄ ĐĂNG KÝ “TUẦN HỌC TỐT “ VỚI CHỦ ĐỀ :”HOA ĐIỂM TỐT DÂNG THẦY CÔ” 
  2
  BÌNH BÁO TƯỜNG NHÂN NGÀY 20/11
  12
  UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
  1
  THI TÌM HIỂU VỀ NHỮNG NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
  THI KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ
  2
  HỘI VUI HỌC TẬP – BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ  
  1-2
  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
  1
  THI TÌM HIỂU VỀ  TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ QUÊ HƯƠNG – TÌM HIỂU NHỮNG NÉT ĐỔI THAY CỦA QUÊ HƯƠNG
  2
  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRƯỜNG – XANH – SẠCH – ĐẸP   ( THÁNG 2)
  3
   
  TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
  1
  TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN
  2
  TRAO ĐỔI KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN THEO GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN - THẢO LUẬN KẾ HOẠCH HỘI TRẠI 26/3
  4
   
  HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
  1
  THI TÌM HIỂU CÁC DI SẢN VĂN HOÁ TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
  2
  HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ
  5
  BÁC HỒ KÍNH YÊU
  1
  TÌM HIỂU NHỮNG LỜI BÁC DẠY THIẾU NHI
  2
  THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI - THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ

   

   

   

   

   

   
  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 7