trang Blog

NhiễmTham gia: 02/05/2010
 • Tết Mâụ Thân
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tết Mâụ Thân