Mẹ hỏi: Tôm đẹp rai giống ai… -Yume.vn

Xin chào!

Mẹ hỏi: Tôm đẹp rai giống ai
Tôm: giống bố
Thế mẹ xinh không?
Tôm: không, mẹ xấu lắm, như ma, tởm.
Ôi, nổ mũi
Yume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã xem!