MẸ TỪNG NÓI: "Không cần biết gia đình chồng ra sao, họ không thương con cũng được, Tuy nhiên chồng …

— Yume.vn —

MẸ TỪNG NÓI: "Không cần biết gia đình chồng ra sao, họ không thương con cũng được, Tuy nhiên chồng con NHẤT ĐỊNH phải thương và làm địa điểm dựa cho con. Chỉ cần vậy thôi dù có chuyện gì con vẫn sẽ băng qua được.

Tuy nhiên nếu nhà chồng không thương con, chồng con cũng thế, thì con đừng tiếc gì cả, về nhà mẹ tiếp sau đó làm công chúa đi thôi." 😊

*Ảnh minh họa.

#aFamilyPhotos #Lv


#Yume