trang Blog

khanhchiTham gia: 17/12/2012
 • Những bản Guitar ( ghita) lãng mạn
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Những bản Guitar ( ghita) lãng mạn

  Những bản Guitar ( ghita) lãng mạn