trang Blog

Nhiễu SựTham gia: 04/04/2009
 • Sex voi hoc sinh lop 11-12 khong có gì xa la
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sex voi hoc sinh lop 11-12 khong có gì xa la

  Ban nghi gi khi doc bai viet sau?

  Ham muon xem nhung van hóa sex, theo cháu là mot ban nang rat bình thuong, vì o tuổi mới lớn, ai cung tò mò ve co the mình. Giáo duc gioi tính ngày nay chua duoc coi trong, và các teen thu thap kien thuc tu rat nhieu nguon, nhung tu bo me lai rat it. Chính cháu cung không bao gio nói ve van de này voi bo me.

  From: mot hoc sinh nu
  To:
  vne-tamsu
  Sent: Tuesday, August 08, 2006 4:48 AM
  Subject: Phu huynh nghi con minh luc nao cung trong sang, ngay tho?

  Kính gui tat ca các bac phu huynh,

  Cha me nào cung luôn giáo duc con mình theo huong tot dep. Nhung lieu cha me có the chien thang duoc xa hoi bên ngoài hay không? Cháu dang là mot hoc sinh lop 12. Hang ngày, cháu van di hoc them, gap go ban bè, lang thang trên Internet... và đôi khi, xem văn hóa sex, có the nói vay.

  Cháu hu hong, tam sinh lý không lành manh? Không dúng. Cháu thieu giáo duc? Càng không dúng. Cháu xin khang dinh nhu vay. Sex không còn là dieu xa la voi tat ca hoc sinh, sinh viên. Lay ví du cu the là môi truong mà cháu dang học. Truong cháu là mot truong chuyên noi tieng cua Hà Noi. Lop cháu duoc dánh giá rat cao trong truong. Gan 1/3 lop da và sap di du hoc, tính cho đen nay, và tat ca deu di theo dang hoc bong gan như 100% hoc phí và an o. Tat ca deu là con em nhung cán bo công nhân viên chức, gia dình ne nep, có giáo duc.

  Han trong suy nghi cua moi nguoi, dó phai là nhung hoc sinh suot ngày chi biet hoc, dau óc chi có kien thuc phuc vu cho hoc tap? Và sex là mot thu gì dó kiêng ki, xau xa, toi te? Không dúng. Chúng cháu nói ve sex không he kiêng ki. Tu lop truong, lop phó, Bí thu Doan truong, tu nhung ban doat giai trong kỳ thi quoc gia cho den nhung nguoi bình thuong không có nhieu thành tích trong hoc tap.

  Ban than cháu cung thay rang sex không còn xa la gì. Thinh thoang cháu doc hentai (truyen tranh sex cua Nhat), roi xem phim sex, doc truyen sex. Tat nhiên, cháu có bi ám anh, nhung dó cung là chuyen bình thuong, và không phai ai xem nhung thu dó thì lúc nào cung nghi den sex. Ban bè cháu cung vay. Ho xem phim sex, nhung cung không tung hô ra rang mình da xem, khoe khoang "kien thuc" sex. Chi khi den nhà nhau, luc tung may dia phim cua nhau lên, hay lang thang trong máy tính cua nhau thì biet duoc ban mình xem truyen sex, xem phim sex.

  Ham muon xem nhung van hóa sex, theo cháu là mot ban nang rat bình thuong, vì o tuoi moi lon, ai cung tò mò ve chính co the mình. Giáo duc gioi tính ngày nay chua duoc coi trong, và các teen thu thap kien thuc tu  rat nhieu nguon khác nhau, nhung tu bo me lai rat ít. Chính cháu cung không bao gio nói ve van đe này voi bo me. Cháu biet cháu là mot trong so nhung nguoi may man vì có the tu hieu duoc nhung mat tot cung nhu không tot cua sex, chu không nhu mot so ít hoc sinh suy nghi  rat lech lac.

  Nhung chuyen nhu the này, cháu chi nói voi ban bè. Trêu dùa nhau bay bay mot chút cung có, nhung phan lon khi nói chuyen voi ban than cua mình, cháu rat  nghiêm túc. Ban thân nhat cua cháu da có quan he nam hoc lop 11. Nguoi yêu cua ban ay cung het suc nghiêm túc voi moi quan he này. Ban cháu cung xác dinh rang chua chac ban và nguoi ay có the di den dau, nhung ro ràng là 2 nguoi da yêu nhau thuc su. Và ban ay không he hoi han ve viec này.

  Ngay tu  khi bat đau có xu huong muon quan ho, chúng cháu da nói rat thang than cho nhau nghe. Ý kien cua cháu lúc đó là, quan he thì còn hoi som (vì 2 nguoi moi quen nhau hơn 1 tháng), nhung van phai can than. Và chính cháu là nguoi bat ban ay mua het cái này den cái khác de phòng tránh, thuoc tránh thai dang thuong, thuoc tránh thai khan cap, bao cao su. Roi cung dan ti mi là thuoc khan cap chi dùng duoc toi da 1 tháng 4 lan... Nhung kien thuc nhu vay, lieu da có bac cha me nào cung cap cho con cái?

  Cháu phai doc rat nhieu sách báo, tu trang bi cho mình mot von kien thuc không nho. Dáng tiec là nhieu hoc sinh không duoc nhu vay, thqm chi có nguoi cho rang quan he lan dau tiên không the dan den có thai duoc, ngay ngô như vay dó. Buon cho ta vì giáo duc còn quá so sài, gioi tính còn là mot van de gì dó cam ki. Trong khi o nuoc ngoài, có nhung ký túc xá phát mien phí bao cao su cho sinh viên thì o Viet Nam, bo môn giáo duc gioi tính còn chua duoc dua vào chuong trình.

  Và nguy hiem nhat là các bac phu huynh thay con cái mình không nói gì là cu the làm ngo luôn. Ho không biet hay co tình lang tránh? Thuc su cháu rat mong mot cái nhìn coi mo hon ve cách giáo duc gioi tính cho hoc sinh sinh viên VN hien nay.

  Cháu viet nhung dòng này de cho moi nguoi hieu hon ve con em mình. Riêng voi cháu, cháu cung phai luôn tam niem rang neu có con, phai nho lay rang ngày xua mình tung the nào, có nhu vay con mình moi có kien thuc dúng dan, ít ra là ve van de sex.
  (Bai viet trich tu muc Ban doc viet tren VnExpess)
  Sex voi hoc sinh lop 11-12 khong có gì xa la