trang Blog

phạm ngânTham gia: 08/01/2011
 • TỈNH NGÔN
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  TỈNH NGÔN

  Người đời học nói...Con học làm thinh

  Người đời học văn minh...Con học đạo đức

  Người đời theo kiến thức...Con học đạo huyền vi

  Người đời mê si...Con học tỉnh thức

  Người đời học nhớ...Con tập cách quên

  Người đời ngó lên...Con tập nhìn xuống

  Người đời ham muốn...Con tập xả ly

  Người đời sân si...Con tập hòa ái

  Người đời tự đại...Con tập khiêm từ

  Người đời khư khư...Con hành đại xả

  Người đời muôn ngả...Con một con đường

  Người đời vô thường... Con về nẻo Giác

  Sen mọc từ bùn , mà Sen thơm ngát

  "Ghi lòng dạ tạc" con gắng hành theo.

  TỈNH NGÔN