Mệt rồi, cậu đếch thèm chửi nữa. Chỉ thống kê để đây thôi:… – Yume.vn

— Yume.vn —

Mệt rồi, cậu đếch thèm chửi nữa. Chỉ thống kê để đây thôi:

1. Phản đối Luật An ninh mạng
2. Phản đối Luật Đặc khu
3. Ủng hộ nhóm Đồng Thuận và cha con lão Kình ở Đồng Tâm, Thêm nữa lên án Công an Hà Nội
4. Ủng hộ Luật Biểu tình
5. Ủng hộ nghề đĩ ở Việt Nam
6. Ủng hộ ngụy quân, ngụy quyền và phủ nhận thành quả cách mạng xương máu cha anh
7. Phản đối Luật phòng chống tác hại của bia rượu

Phần còn lại mời các bác bình luận. Cử tri bầu ông làm ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. chứ k bầu ông phá hoại Tổ quốc này.
😡😡😡Yume.vn Xin chân thành cám ơn mọi người đã xem!

Yume