trang Blog

mfc14082004Tham gia: 31/10/2009
  • Chuyển từ font VNI-Times sang Time New Roman
    Công Nghệ Thông Tin
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Chuyển từ font VNI-Times sang Time New Roman


    Nếu máy bạn có cài Unikey thì việc này thực hiện dễ dàng.
    - Mở file word ra.
    - Đánh dấu chọn tất cả (hoặc phần văn bản muốn chuyển đổi)
    - Copy vào clipboard (Ctrl + C)
    - Nhấp phải vào biểu tượng Unikey dưới khay hệ thống, chọn mục "Công cụ" (Toolkit nếu giao diện tiếng Anh)
    - Trong phần Bảng mã, chọn nguồn là "VNI-Windows" (bảng mã của VNI-Times). Bảng mã đích chọn là Unicode (bảng mã của Time New Roman)
    - Đánh dấu "Chuyển mã clipboard" và click nút Chuyển mã.
    - Kết quả sẽ lưu vào clipboard, bạn có thể mở tài liệu mới và paste nó vào. Nếu bạn không muốn giữ file gốc thì có thể paste trực tiếp vào file đang mở cũng được.

    Chuyển từ font VNI-Times sang Time New Roman