Miễn là nơi đó bạn thấy bình yên và hạnh phúc :)… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Miễn là nơi đó bạn thấy bình yên và hạnh phúc
#kenh14 #quoteYume Xin cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume