trang Blog

milk_den_1231Tham gia: 31/07/2009
 • VẬT LÍ 10- CHƯƠNG : CHẤT KHÍ
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  VẬT LÍ 10- CHƯƠNG : CHẤT KHÍ

  BÀI TẬP ÔN TẬP CHẤT KHÍ

  Bài 1:

            a. Nén khối khí đẳng nhiệt từ thể tích 50 lít đến thể tích 12,5 lít thì áp suất của khối khí thay đổi như thế nào?

  b. Một lượng khí xác định có thể tích 4m3 và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 7atm. Tính thể tích khí nén.

  Bài 2:

  a. Người ta điều chế khí hiđro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 2atm. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ có thể tích 20 lít dưới áp suất 30atm. Coi nhiệt độ không thay đổi.

  b. Một bình kín chứa khí  Ôxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 400C thì áp suất trong bình là bao nhiêu?

  Bài 3:

  a. Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 2,5atm. Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng có nhiệt độ 470C? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể và biết săm chịu được áp suất tối đa là 2,8atm.

  b. Một bình thuỷ tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Nung nóng bình đến 3270C. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu? Coi sự nở       vì nhiệt của bình là không đáng kể.

           c.Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 170C và dưới áp suất 1,3at. Khi đèn cháy sáng, áp suất khí trong đèn là 2,3at. Coi thể tích đèn là không đổi. Tính nhiệt độ trong đèn khi cháy sáng .

  Bài 4:

            a. Khi đun nóng đẳng tích một khối khí tăng thêm 70C thì áp suất tăng thêm 1/240 so với áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí.

  b. Van an toàn của một nồi áp suất sẽ mở khi áp suất trong nồi 16 atm. Ở 370C, hơi trong nồi áp suất 2 atm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ mở?

  Bài 5:

  a. Một bình kín chứa khí ở áp suất 250 kPa và nhiệt độ 27oC. Làm nóng bình đến 87oC. Tính áp suất p của khí trong bình ở 87oC. Coi thể tích của bình là không đổi.

  b. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 10atm và ở nhiệt độ 70C. Khi xe chạy nhanh nhiệt độ lốp xe tăng lên tới 570C. Tính áp suất không khí trong lốp xe lúc này. Coi thể tích của lốp xe là không đổi.

  Bài 6:

  a. Một lượng khí đựng trong một xi lanh được đậy kín bởi một pittông, pittông chuyển động tự do được. Lúc đầu lượng khí có nhiệt độ là 200C thì đo được thể tích khí là 12 lít. Đưa xi lanh đến nơi có nhiệt độ là 700C, khí nở ra đẩy pittông đi lên. Thể tích của lương khí trong xi lanh lúc đó là bao nhiêu? Coi áp suất của khí là không đổi.

  b. Một khối khí được đem dãn nở đẳng áp từ nhiệt độ 160C đến 2270C thì thể tích khối khí tăng thêm 1,7lít. Tính thể tích khối khí trước và sau khi dãn nở.

  Bài 7: Bơmkhôngkhíởápsuất P1 = 0,5at vào mộtquảbóngbóngcaosu,mỗi lnnénpittông thìđyđược 250cm3.Nếunén 100lnthìápsuấtkhí trongbónglàbaonhiêu?Biếtdungtíchbónglúcđólà 6lít.Cho rằng tớckhibơmtrongquảbóngkhông cókhông khíkhibơm nhit độ khôngđổi

  Bài 8: Mộtbánhxe đượcbơm vào lúcsángsớmkhinhitđộkhôngkhí xungquanhlà 17oC.Hỏiápsuấtkhítrongruộtbánhxetăngthêm bao nhiêu phn tm vàogiatrưa, lúcnhit độ lên đến 37oC. Coi thể tích xăm không thay đổi.

  Bài 9:   Châtkhítrongxylanhcủamộtđộngcơnhitcóápsuât 3,5atm nhit độ là 870C.

            a. Khi  thể  tích  không  đổi,  nhit độ  gim  còn  70C  thì  áp  suất trongxylanh làbao nhiêu?

            b. Khinhitđộtrongxylanhkhôngthay đổi,muốntăngápsuất lên 7atm thì thể tích thayđổi thếnào?

            c. Nếu  nén,  thể  tích  khí  gim  4  ln.  Áp  suất  tăng  lên   đến 6 atm  thì nhit độ lúcđó bằngbaonhiêu?

  Bài 10:

  a. Trongxylanh  của một động cơ  đốt  tronghỗn  hợp  khí  ở  áp  suất 2atm,nhitđộ 570Ccóthểch 80dm3.Tínhnhit độ của khí sau khi nén?Biết thểtích sau khi nén 10dm3, ápsuất15atm

  b. Pittông  của một  máy  nén,  sau  mỗi  ln  nén  đưa  được  2,5  lít  khí  ở nhitđộ 370Cápsuất 2atm vàobìnhchakhícóthểtích 4m3. Tínhnhitđộkhítrongbìnhkhipittôngthchindược 2000ln nén. Biết áp suất lúcđó là2,6 atm.

  Bài 11:

  a. Ápsuấtkhítrongxylanhcủa một động cơ vàocuốikỳnénlàbao nhiêu?Biếttrongquátrìnhnén,nhitđộtăngtừ 400C đến 4500C; thểtích gim từ 0,8 lít đến 0,2 lít. Áp suất ban đu là 2.104N/m2

  b. Mộtlượngkhíởápsuât 2atm,nhitđộ170C  chiếmthểtích 7 lít. Biếnđổiđngtíchtớinhitđộ 2270C,rồisauđó,biếnđổiđngáp lượngkhí  này,  biết  nhit  độ  trongquá  trình  đ ngáp  tăng1270C Tìm áp suất và thể  tích khí sau khi biến đổi.

  Bài 12:Một bình bằng thép có dung tích 60 lít chứa khí Hiđrô ở áp suất 6Mpa và nhiệt độ 170C. Dùng bình này bơm sang bình sắt, sau khi bơm hai bình có áp suất 3MPa, nhiệt độ 270C.

  a. Tính thể tích bình sắt.

  b. Muốn áp suất trong bình sắt là 7MPa thì bình sắt phải có nhiệt độ là bao nhiêu ?

  Bài 13:Trước khi nén hỗn hợp khí trong xylanh có nhiệt độ 370C. Sau khi nén áp suất tăng 16 lần, thể tích giảm 6 lần. Hỏi nhiệt độ sau khi nén là bao nhiêu 0C

  Bài 14:Có 100g khí Oxy ở nhiệt độ 270C được đun nóng đẳng tích để áp suất tăng gấp ba. Tính :

  a. Nhiệt độ khí sau khi đun.

          b. Nhiệt lượng truyền cho khí, biết nhiệt dung riêng đẳng tích của Oxy là 0,913J/g.0C

  Bài 15:Áp suất khí trơ trong bóng đèn thay đổi như thế nào khi đèn sáng. Biết nhiệt độ khi đèn sáng là 4200C, khi đèn tắt là 280C.                                            

  Bài 16:Bơm không khí có áp suất 05atm vào một quả bóng da, mỗi lần bơm ta đưa được 100cm3 không khí vào quả bóng. Sau khi bơm 36 lần áp suất trong quả bóng là bao nhiêu ? Biết thể tích của bóng là 2,5 lít. Coi nhiệt độ là không đổi.

  ----- HẾT-

  CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

  VẬT LÍ 10- CHƯƠNG : CHẤT KHÍ