trang Blog

minhhaibkTham gia: 19/09/2008
 • cac bieu tuong cam xuc trong yahoo
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  cac bieu tuong cam xuc trong yahoo

  Biểu Tượng Cảm Xúc Khi Chát Trong Yahoo

  chao cac ban !

  minh up 1 so bieu tuong cam xuc trong yahoo de cho cac ban khi chat trong ay chon 1 so hinh cho cam xuc!

   

   

  Các biểu tượng cảm xúc trong Yahoo!
   

  Palette of Emoticons (Những biểu tượng có sẵn, chỉ cần chọn)

  Graphic Code Description   Graphic Code Description
  Smile :) Smile   Sleepy i-) Sleepy
  Sad :( Sad   Rolling Eyes 8-| Rolling Eyes
  Wink ;) Wink   Loser l-) Loser
  Big Grin :D Big Grin   Sick :-& Sick
  Batting Eyelashes ;;) Batting Eyelashes   Don't Tell :-$ Don't Tell
  Hugs >:D< Hugs   Not Talking [-( Not Talking
  Confused :-/ Confused   Clown :o) Clown
  Love Struck :x Love Struck   Silly 8-} Silly
  Blushing :"> Blushing   Party <:-p Party
  Tongue :p Tongue   Yawn (:| Yawn
  Kiss :-* Kiss   Drooling =P~ Drooling
  Broken Heart =(( Broken Heart   Thinking :-? Thinking
  Surprise :-o Surprise   D'oh! #-o D'oh!
  Angry x( Angry   Applause =D> Applause
  Smug :> Smug   Nail Biting :-ss Nail Biting
  Cool b-) Cool   Hypnotized @-) Hypnotized
  Worried :-s Worried   Liar :^o Liar
  Whew! #:-s Whew!   Waiting :-w Waiting
  Devil >:) Devil   Sigh :-< Sigh
  Crying :(( Crying   Phbbbt! >:p Phbbbt!
  Laughing :)) Laughing   Cowboy <):) Cowboy
  Straight Face :| Straight Face   Call me :-c Call me
  Raised Eyebrow /:) Raised Eyebrow   On the phone :)] On the phone
  Rolling on the Floor Laughing =)) Rolling on the Floor Laughing   At wits' end ~X( At wits' end
  Angel o:-) Angel   Wave :-h Wave
  Nerd :-b Nerd   Time out :-t Time out
  Talk to the Hand =; Talk to the Hand   Daydreaming 8-> Daydreaming
   

   

  Code-Only Emoticons (Những biểu tượng ko có sẵn trong danh sách, phải nhập Code vào mới thấy)

  Graphic Code Description   Graphic Code Description
  Pig :@) Pig   Beat Up b-( Beat Up
  Cow 3:-O Cow   Peace :)>- Peace
  Monkey :(|) Monkey   Shame on You [-x Shame on You
  Chicken ~:> Chicken   Dancing \:d/ Dancing
  Rose @};- Rose   Bring It On >:/ Bring It On
  Good Luck %%- Good Luck   Hee Hee ;)) Hee Hee
  Flag **== Flag   Hiro o-> Hiro
  Pumpkin (~~) Pumpkin   Billy o=> Billy
  Coffee ~o) Coffee   April o-+ April
  Idea *-:) Idea   Ying Yang (%) Ying Yang
  Skull 8-X Skull   Talking the Ear Off :-@ Talking the Ear Off
  Bug =:) Bug   I'm Not Worthy ^:)^ I'm Not Worthy
  Alien >-) Alien   Just Kidding :-j Just Kidding
  Frustrated :-l Frustrated   Star (*) Star
  Praying [-o< Praying   I don't know :-?? I don't know
  Money Eyes $-) Money Eyes   Not listening %-( Not listening
  Whistling :-" Whistling        


  Một số biểu tượng mới nè (nhưng mà tui chưa biết Code của nó , ai có cho tui nhé):
  Graphic Code Description
     
     
     
     
     
  :-bd  
     
     
  vui vẻ :) vui vẻ
  buồn :( buồn
  nháy mắt ;) nháy mắt
  cười nhăn răng :D cười nhăn răng
  đá lông nheo ;;) đá lông nheo
  ôm một cái >:D< ôm một cái
  bối rối :-/ bối rối
  yêu thế :x yêu thế
  thẹn thùng :"> thẹn thùng
  lè lưỡi :P lè lưỡi
  chụt chụt :-* chụt chụt
  tan nát cõi lòng =(( tan nát cõi lòng
  ngạc nhiên :-O ngạc nhiên
  giận dữ X( giận dữ
  vênh mặt :> vênh mặt
  ngầu B-) ngầu
  lo lắng :-S lo lắng
  phù! #:-S phù!
  quỷ sứ >:) quỷ sứ
  khóc rồi nè :(( khóc rồi nè
  cười ngoác miệng :)) cười ngoác miệng
  Các biểu tượng cảm xúc hiện có trong Yahoo! Messenger (2)
  Biểu tượng cảm xúc Tổ hợp phím Mô tả
  chịu :| chịu
  nhíu mày /:) nhíu mày
  cười lăn lộn =)) cười lăn lộn
  thiên thần O:-) thiên thần
  mọt sách :-B mọt sách
  đủ rồi =; đủ rồi
  gọi điện nhé :-c gọi điện nhé
  đang bận điện thoại :)] đang bận điện thoại
  hết cách ~X( hết cách
  chào nhé :-h chào nhé
  hết giờ :-t hết giờ
  mơ giữa ban ngày 8-> mơ giữa ban ngày
  buồn ngủ I-) buồn ngủ
  tròn mắt 8-| tròn mắt
  yếu mà ra gió L-) yếu mà ra gió
  không chịu nổi :-& không chịu nổi
  suỵt, đừng nói ai nhé :-$ suỵt, đừng nói ai nhé
  hứ, giận rồi [-( hứ, giận rồi
  làm mặt hề :O) làm mặt hề
  ặc ặc 8-} ặc ặc
  toe toe <:-P toe toe
  cac bieu tuong cam xuc trong yahoo