trang Blog

minhnguyet_hvtTham gia: 17/09/2008
 • Bài thơ "Tre Việt Nam"-Nguyễn Duy
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài thơ "Tre Việt Nam"-Nguyễn Duy

   
   
  Tre xanh
  Xanh tự bao giờ
  Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
  Thân gầy guộc, lá mong manh
  Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
  Ở đâu tre cũng xanh tươi
  Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu

  Có gì đâu, có gì đâu
  Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
  Rễ siêng không ngại đất nghèo
  Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
  Vươn mình trong gió tre đu
  Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

  Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
  Tre kia không ngại khuất mình bóng râm
  Bão bùng thân bọc lấy thân
  Tay vin tay níu tre gần nhau thêm

  Thương nhau tre chẳng ở riêng
  Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
  Cho dù thân gãy cành rơi
  Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con

  Loài tre đâu chịu mọc cong
  Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
  Lưng trần phơi nắng phơi sương
  Có manh áo cộc tre nhường cho măng

  Măng non là búp măng non
  Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
  Năm qua đi, tháng qua đi
  Tre già măng mọc có gì lạ đâu
  Mai sau,
  mai sau,
  mai sau...
  Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!

  Bài thơ "Tre Việt Nam"-Nguyễn Duy