trang Blog

KamêTham gia: 28/05/2008
 • Bát chánh đạo - con đường diệt khổ
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bát chánh đạo - con đường diệt khổ

   

  Bát chánh đạo - con đường diệt khổ:

  - Chánh kiến: tín ngưỡng đúng đắn.

  - Chánh tư duy: suy nghĩ đúng đắn.

  - Chánh ngữ: nói năng đúng đắn.

  - Chánh nghiệp: nghề nghiệp mưu sinh đúng đắn

  - Chánh mệnh: sống đúng đắn.

  - Chánh tịnh tiến: mơ tưởng những cái đúng đắn.

  - Chánh niệm: tưởng nhớ những cái đúng đắn.

  - Chánh định: tập trung tư tưởng đúng đắn.

  Bát chánh đạo - con đường diệt khổ