trang Blog

mitribithaTham gia: 08/09/2008
 • LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ

  Hình hài của mẹ cha cho
  Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
  Sang hèn trong kiếp nhân sinh
  Buồn vui sướng khổ thưòng tình thế thôi
  Không hơn cố gắng bằng người
  Cho thiên hạ khỏi ai cười, ai khinh.

  Có chí thì ham học
  Bất trí thì hamchơi
  Trí khôn tạo nên người
  Đức nhân tìm ra bạn


  Thành đạt nhờ đức dày
  Làm nên nhờ có thầy
  Đủ đầy nhờ có bạn

  Dễ thích nghi thì sống
  Biết năng động thì nên
  Đủ tài trí làm nên
  Đủ sức bền thì thắng...

   
  LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ