Mỗi khi thấy bế tắc trong cuộc sống, thấy cuộc sống chà đạp mình, cuộc sống đẩy mình vào hố xí bò ….. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Mỗi khi thấy bế tắc trong cuộc sống, thấy cuộc sống chà đạp mình, cuộc sống đẩy mình vào hố xí bò … thì tui lại nhớ đến Bình Chánh và lại an nhiên sống tiếp.Yume.vn Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Yume