mỗi ngày chia tay 3 bận. :)…

— Yume.vn —

mỗi ngày chia tay 3 bận.

#Kenh14Quotes


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

#Yume