Mới nhập ngũ gặp phải cấp trên như thế này hỏi rằng các cháu có run không ???… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Mới nhập ngũ gặp phải cấp trên như thế này hỏi rằng các cháu có run không ???
P/s : láo nháo là không trượt phát nào ngay 😉.
[Cre : Trần Nhã]#hong #quandoi #chatvl


Yume.vn Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume