Mới sáng ngày ra, vẫn lướt facebook, lỡ tay làm rơi điện thoại, nhặt lên phát biến thành người tối c… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Mới sáng ngày ra, vẫn lướt facebook, lỡ tay làm rơi điện thoại, nhặt lên phát biến thành người tối cổ cmnl, buồn không thể nói thành lời 😢
P/s : Anh em tạo lửa đốt đuốc, đã tìm được gì chưa ?
#hong #nguoitoicoXin chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume