Mọi thứ trên đời đều chỉ là phép thử, nếu thử sai chúng ta có thể làm lại và không có gì phải xấu hổ…

— Yume.vn —

Mọi thứ trên đời đều chỉ là phép thử, nếu thử sai chúng ta có thể làm lại và không có gì phải xấu hổ với điều đó cả! Dù ta sai trăm ngàn lần, hãy nhớ vẫn luôn có người thân ở bên ta, vẫn luôn có mái nhà để ta quay về mỗi khi đời xô ngã!

Bất kể có chuyện gì, hãy cứ về nhà đi nhé!

#aFamilyPhotos #Ha
#Yume