trang Blog

modelifeTham gia: 08/11/2007
 • Hồ Ngọc Hà
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hồ Ngọc Hà

  Photobucket

  Photobucket

  Photobucket

  Photobucket