Đăng nhập

Một ai đó...

Đang nghe Somebody's Me của Enrique Iglesias, cảm xúc dâng tràn... Thích cách đệm đàn guitar, thích chất giọng hát tiếng Anh lơ lớ Tây Ban Nha của Enrique, thích cả ý nghĩa của ca từ...

Muốn tặng bài hát này cho ngày 08/08/2008 của tôi...

Somebody's Me

You, do you remember me?
[Em, em có nhận ra anh không?
]
Like I remember you?
[Giống như anh nhận ra em vậy]
Do you spend your life
[Em có dành cuộc đời mình]
Going back in your mind to that time?
[Để trở về với thời khắc đó trong tâm trí em không?]
'Cause I, I walk the streets alone
[Vì anh, anh đang tản bộ một mình]
I hate being on my own
[Anh ghét cái cách tự tung tự tại]
And everyone can see that I really fell
[Và mọi người có thể nhận thấy là anh thật sự cảm nhận được]
And I'm going through hell
[Và anh đang vượt qua được cái gọi là địa ngục]
Thinking about you with somebody else
[Nghĩ về em đang tay trong tay với một ai khác]

Somebody wants you
[Một ai đó muốn có em]
Somebody needs you
[Một ai đó cần em]
Somebody dreams about you every single night
[Một ai đó mơ về em mỗi đêm cô quạnh]
Somebody can't breath without you, it's lonely
[Một ai đó không thể sống thiếu em, thật lẻ loi]
Somebody hopes someday you will see
[Một ai đó hy vọng một ngày em sẽ nhận ra]
That somebody's me
[Rằng "một ai đó" chính là anh]

How, How could we go wrong
[Làm sao đây, làm sao chúng ta cứ sai lầm]
It was so good and now it's gone
[Đã từng rất ổn và giờ thì hết rồi]
And I pray at night that our paths will soon cross
[Và anh nguyện cầu mỗi đêm cho lối đi của chúng ta sẽ sớm giao nhau]

And what we had isn't lost
[Và những gì chúng ta có không hề mất đi]
Cause you're always right here in my thoughts
[Vì em luôn ngự trong ý nghĩ của anh]

Somebody wants you
[Một ai đó muốn có em]
Somebody needs you
[Một ai đó cần em]
Somebody dreams about you every single night
[Một ai đó mơ về em mỗi đêm cô quạnh]
Somebody can't breath without you, it's lonely
[Một ai đó không thể sống thiếu em, thật lẻ loi]
Somebody hopes someday you will see
[Một ai đó hy vọng một ngày em sẽ nhận ra]
That somebody's me
[Rằng "một ai đó" chính là anh]
*Translated by [Chuot].con.

*Hình ảnh trong entry do Mr.Long cung cấp, chỉ mang tính chất minh họa...
Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận