Một bức ảnh, hai số phận……

— Yume.vn —

Một bức ảnh, hai số phận…

#Kenh14Photos


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, văn bản và ngoài trời

#Yume