Một cơn áp thấp nhiệt đới cực nguy hiểm đang tiến vào….

— Yume.vn —

Một cơn áp thấp nhiệt đới cực nguy hiểm đang tiến vào.
#Yume