Một cú tát “trời giáng”……

— Yume.vn —

Một cú tát “trời giáng”…

Like Soha Đời Sống để đọc tin hay.

Chân lý…

#SohaDoiSong #SohaQuotes


Yume